رول صاف کن مکانیکی دهانه ثابت و کروکدیلی

 به منظور صافک کردن ورق جهت حرکت روان و بهتر ورق و نیز ایجاد سطحى صاف، از رول صافکن استفاده مى گردد که سیستم کنترل سرعت به صورت استاندارد برروى دستگاه  موجود است.
باتوجه به درخواست مشتریان سیستم غلطکهاى فوقانى صافــکن مى تواند به صورت ثابت و یا بازشو زاویه دار (دهانه تمساح) باشد. حرکت باز شدن رول به کمک سنسور خاص تامین میگردد.

قابلیت ها

گالری