رول بازکن و صافکن و فیدر کامپکت

دستگاههاى مرکب یا کامپکت 1×3 رولبازکن صافکن وفیدر قابلیت بازکردن و صاف کردن ورق و نهایت فید کردن با دقت و قدرت از طریق فیدر انتهاى خود را داراست.
این مدل دستگاه ها بسیار کارامد و کم جا مى باشد و در کوتاه ترین فاصله با پرس قرار مى گیرند.
این مدل دستگاه ها در صنعت خودرو سازى و قطعات لوازم خانگى و تجهزات صنعتى و برق مصرف زیادى دارند.

رولبازکن صافکن فیدر 1×3 سنگین

رولبازکن صافکن فیدر 1×3 سبک

گالری

انواع فیدر و کاربرد آن