رولبازکن و صافکن نیمه کامپکت

این تیپ دستگاه هاى نیمه کامپکت رول بازکن و صاف کن براى بازکردن و صاف کردن ورق تا ضخامت حداکثر 4 میلیمتر مناسب مى باشند. این دستگاه ها باعث بهره بهتر از فضا شده و بسیار اقتصادى مى باشند.
با درخواست مشترى مى توان قسمت صافکن این دستگاه را ثابت یا بازشو بصورت دهانه تمساح ساخت.

رولبازکن صافکن حرفه اى

رولبازکن صافکن ساده

قابلیت ها

گالری