طراحی و ساخت انواع قالبهای سنبه و ماتریس و پرو گرسیو

از آنجا که مدیریت مجموعه سالها در زمینه ی طراحی و ساخت انواع قالبهای صنعتی فعالیت داشته و تسلط کامل بر این موضوع را دارد, جا دارد اعلام کنیم مجموعه فامتک توانایی طراحی و ساخت انواع قالبهای سنبه و ماتریس و پرو گرسیو را دارا می باشد.