رول صافکن و فیدر نیمه کامپکت

دستگاه نیمه مرکب صاف کن و فیدر سروو جهت بهبود فاصله کارکرد و نیز ورقهاى با ضخامت بیش از 3 میلیمترکاربرد بهترى دارد .
این تیپ دستگاه باعث بهره ورى بهتر از فضاى سالن مى گردد.

قابلیت ها

گالری