دستگاه برش رول به رول

مجموعه فامتک با آشنایی کامل به حساسیت های برش عرضی ورق (رول به رول) قادر به ساخت انواع خطوط برش رول به رول ورق با ابعاد ورق از وزن 1 تا 25 تن عرض 100-2000 میلیمتر و ضخامت 0.3 تا 6 میلیمتر می باشد .