فیدرهاى سروو

فیدرهاى سروو قابلیت فید با سرعت بالا و دقت بالا را ایجاد مى کنند. این نوع فیدرها دردو نوع کلى ساده و حرفه اى بنا به درخواست مشترى بسته به نوع نیازشون تولید مى گردد. دستگاه نیمه مرکب صاف کن و فیدر سروو جهت بهبود فاصله کارکرد و نیز ورقهاى با ضخامت بیش از 3 میلیمتر کاربرد بهترى دارد .

این تیپ دستگاه باعث بهره ورى بهتر از فضاى سالن مى گردد.

FMSF سرى عادى سرعت پایین

FMSF سرى حرفه اى و سرعت بال

قابلیت ها

گالری